دکتر آرزو پارساپور http://drparsapour.ir 2020-10-17T15:44:50+01:00 text/html 2017-05-30T10:17:01+01:00 drparsapour.ir آرزو پارساپور زردی بیشتر از 2 هفته http://drparsapour.ir/post/6 <div style="text-align: center;">در زردی نوزاد که بیشتر از 2 هفته طول کشیده باشد باید:</div><div style="text-align: center;">&nbsp;آزمایشات 7 گانه زردی</div><div style="text-align: center;">بررسی تست های عملکرد تیروئید</div><div style="text-align: center;">U/A, U/C</div><div style="text-align: center;">بررسی از نظر گالاکتوزوری</div> text/html 2017-05-30T10:09:59+01:00 drparsapour.ir آرزو پارساپور درد شکمی http://drparsapour.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><b>Red flag های درد شکمی:</b></div><div style="text-align: center;">سن زیر 5 سال</div><div style="text-align: center;">تب</div><div style="text-align: center;">کاهش وزن</div><div style="text-align: center;">استفراغ خونی یا صفراوی</div><div style="text-align: center;">هپاتواسپلنومگالی</div><div style="text-align: center;">درد غیر ناف</div><div style="text-align: center;">افزایش WBC, CRP و آنمی</div><div style="text-align: center;">ادم</div><div style="text-align: center;">هماتوشزی</div><div style="text-align: center;">سابقه ی IBD,IBS</div><div style="text-align: center;">دردی که فرد را از خواب بیدار کند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>آزمایشات در درد شکم مزمن:</b></div><div style="text-align: center;">CBC, ESR, CRP, LFT,Amylase,Lipase,S/E,</div><div style="text-align: center;">Ag &nbsp;از نظر H.پیلوری</div><div style="text-align: center;">Anti TTG, Total IgA</div><div style="text-align: center;">سونوگرافی کلیه از نظر آنومالی</div> text/html 2017-05-30T09:43:47+01:00 drparsapour.ir آرزو پارساپور سندرم نفروتیک http://drparsapour.ir/post/4 <div style="text-align: center;">سندرم نفروتیک مادرزادی تا 2 ماهگی مشخص می شود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>آزمایشات لازم در سندرم نفروتیک:</b></div><div style="text-align: center; direction: ltr;">1- CBC, Na, K, BUN, Cr, GFR, Cholestrol, TG</div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;">2-در بالای 10 سال: &nbsp;C4, C3, ANA, ds DNA, HIV</div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><br></div><div style="text-align: center; direction: ltr;">3- <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>سونوگرافی کلیه ها&nbsp;</div><div style="text-align: center; direction: ltr;">4- بیوپسی در صورتیکه:</div><div style="text-align: center; direction: ltr;">&nbsp;به درمان با کورتون پاسخ ندهد و کاهش کارکرد کلیوی داشته باشد</div><div style="text-align: center; direction: rtl;">افزایش در C4 و BP داشته باشد</div><div style="text-align: center; direction: rtl;">هماچوری و نسبت پروتئین به کراتینین بیشتر از 1 داشته باشد</div><div style="text-align: center; direction: rtl;">و سن بالاتر از 12 سال داشته باشد</div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><b>پروتئینوری گذرا:</b></div><div style="text-align: center; direction: rtl;">تب و تشنج&nbsp;</div><div style="text-align: center; direction: rtl;">ظرف چند روز برطرف میشود.</div><div style="text-align: center; direction: rtl;">نسبت پروتئین به کراتینین کمتر از یک است</div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><font color="#ff0000">برای خواندن ادامه لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید</font></div> text/html 2017-05-30T09:41:42+01:00 drparsapour.ir آرزو پارساپور رشد نرمال نوزادان و شیرخواران http://drparsapour.ir/post/3 <div style="text-align: center;">محاسبه ی وزن ایده آل در شیرخواران:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><u>سن+9</u></div><div style="text-align: center;"><u>2</u></div><div style="text-align: center;"><u><br></u></div> text/html 2017-05-29T18:25:41+01:00 drparsapour.ir آرزو پارساپور عفونت ادراری در اطفال http://drparsapour.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><b>انواع عفونت ادراری:</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">1-سیستیت</div><div style="text-align: center;">2-پیلونفریت</div><div style="text-align: center;">3-باکتریوری بدون علامت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>پیلونفریت:</b></div><div style="text-align: center;">درگیری دستگاه ادراری فوقانی است</div><div style="text-align: center;">مهم ترین عفونت جدی در شیرخواران کمتر از 2 سال مبتلا به fws است</div><div style="text-align: center;">علائم درد پهلو،شکم،پشت، تب، بی حالی،تهوع و استفراغ گه گاهی دارند</div><div style="text-align: center;">گاهی تب میتواند تنها علامت باشد</div><div style="text-align: center;">علائم در نوزادان: خوب شیر نخوردن(poor feeding) ،تحریک پذیری،زردی، کاهش وزن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>پیلونفریت حاد:</b></div><div style="text-align: center;">درگیری پارانشیم کلیه که منجر به آسیب کلیه می شود و به آن پیلونفریت اسکارگذارنده می گویند</div><div style="text-align: center;">در پیلیت درگیری پارانشیم کلیه وجود ندارد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">برای خواندن سیستیت &nbsp;به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></div> text/html 2017-03-29T06:59:48+01:00 drparsapour.ir آرزو پارساپور معرفی وبسایت http://drparsapour.ir/post/1 <div style="text-align: center;">باسلام</div><div style="text-align: center;">در این وبسایت اطلاعات پزشکی مفیدی برای دسترسی همه ی هم میهنانم به رشته ی تحریر در آورده ام.</div><div style="text-align: center;">امیدوارم که سودمند باشد</div><div style="text-align: center;">با تشکر</div><div style="text-align: center;">دکتر آرزو پارساپور</div>